ការធ្វើតេស្តអង់ទីហ្សែន Strep B

  • Strep B Antigen Test

    ការធ្វើតេស្តអង់ទីហ្សែន Strep B

    REF 500090 ការបញ្ជាក់ 20 តេស្ត/ប្រអប់
    គោលការណ៍នៃការរកឃើញ ការវិភាគ Immunochromatographic សំណាក ទឹករំអិលទ្វារមាសស្ត្រី
    គោលបំណងប្រើប្រាស់ តេស្ត StrongStep® Strep B antigen Rapid Test គឺជា immunoassay ដែលមើលឃើញយ៉ាងរហ័សសម្រាប់ការរកឃើញប្រកបដោយគុណភាពនៃអង់ទីករ Streptococcal នៃក្រុម B នៅក្នុង swab ទ្វារមាសរបស់ស្ត្រី។