តេស្ត Cryptococcal Antigen

  • Cryptococcal Antigen Rapid Test Device

    ឧបករណ៍តេស្តរហ័ស Cryptococcal Antigen

    REF ៥០២០៨០ ការបញ្ជាក់ 20 តេស្ត/ប្រអប់;50 តេស្ត/ប្រអប់
    គោលការណ៍នៃការរកឃើញ ការវិភាគ Immunochromatographic សំណាក សារធាតុរាវ cerebrospinal / សេរ៉ូម
    គោលបំណងប្រើប្រាស់ ឧបករណ៍តេស្ត StrongStep®Cryptococcal Antigen Rapid Test គឺជាការវាស់ស្ទង់ភាពស៊ាំ-ក្រូម៉ូសូមយ៉ាងរហ័សសម្រាប់ការរកឃើញនៃអង់ទីករប៉ូលីស្យូឡាសនៃប្រភេទ Cryptococcus complex (Cryptococcus neoformans និង Cryptococcus gattii) នៅក្នុងសេរ៉ូម ប្លាស្មា ឈាមទាំងមូល និងខួរក្បាល (CSF)។