តេស្ត Procalcitonin

  • Procalcitonin Test

    តេស្ត Procalcitonin

    REF ៥០២០៥០ ការបញ្ជាក់ 20 តេស្ត/ប្រអប់
    គោលការណ៍នៃការរកឃើញ ការវិភាគ Immunochromatographic សំណាក ប្លាស្មា / សេរ៉ូម / ឈាមទាំងមូល
    គោលបំណងប្រើប្រាស់ ជំហានខ្លាំង®តេស្ត Procalcitonin គឺជាការធ្វើតេស្ត immune-chromatographic រហ័សសម្រាប់ការរកឃើញពាក់កណ្តាលបរិមាណនៃ Procalcitonin នៅក្នុងសេរ៉ូម ឬប្លាស្មារបស់មនុស្ស។វា​ត្រូវ​បាន​ប្រើ​សម្រាប់​ការ​ធ្វើ​រោគវិនិច្ឆ័យ និង​គ្រប់គ្រង​ការ​ព្យាបាល​ការ​ឆ្លង​មេរោគ​ធ្ងន់ធ្ងរ ការ​ឆ្លង​បាក់តេរី និង​ជំងឺ​រលាក​សួត។